Informacje o sklepie

Właścicielem sklepu Sklep Dzwonek.pl jest: Learnetic SA, ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000367973, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 584 27 05 459, REGON 221121155, wysokość kapitału zakładowego 100.000,00 PLN (wpłacony w całości).

www.Learnetic.plLearnetic SA

pixel